Firma Baltras to producent  tras kablowych  wykonanych ze stali kwasoodpornej. Materiał i konstrukcja tras kablowych jest dostosowana do specjalnych wymogów higienicznych z zakresu HACCP. Koryta mają możliwość swobodnego przepływu powietrza, jak również są łatwo zmywalne i nie korodują. Mogą znaleźć z powodzeniem zastosowanie tam gdzie istnieje agresywne środowisko, np: magazyny chemii, instalacje stacji mycia, pralnie. Mogą być stosowane na zewnątrz budynków i zastępować systemy koryt wykonanych z blach ocynkowanych.

Głównym odbiorcą naszych wyrobów jest przemysł spożywczy: mleczarnie, browary, zakłady owocowo-warzywne, zakłady zbożowe oraz przemysł farmaceutyczny. Ażurowa konstrukcja koryt zapobiega zapyleniu, pozwala na łatwe weryfikowanie stanu technicznego okablowania, ma to duże znaczenie dla służb utrzymania ruchu i BHP. Systemy tras kablowych zapewniają również ciągłość ochrony przeciwporażeniowej (zerowanie, uziemianie). Przystosowane są do układania przewodów elektrycznych, pneumatycznych, elastycznych przewodów (do średnicy 50 mm) zasilających instalacje chemiczne.

Mamy nadzieję, że oferta naszej firmy spotka się ze strony Państwa z dużym zainteresowaniem i będziemy mogli nawiązać stałą współpracę, co powinno zaowocować korzyścią dla obu stron.

Dokonując wyboru systemu podpór kablowych należy brać pod uwagę następujące kryteria :

– łatwość utrzymania higieny instalacji
– duża wytrzymałość mechaniczna
– niskie koszty budowy instalacji

– brak miejsc, w których mogłyby się gromadzić zanieczyszczenia oraz woda pozostała po umyciu instalacji

– doskonała odporność na korozję – stal nierdzewna kwasoodporna
– łatwość modyfikacji instalacji
– trwałość instalacji